ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ကုလသမဂၢ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ ၇၄ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပ

2018-05-16 11:39:51

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ၊ ကုလသမဂၢ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ ၇၄ ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ဥကၠ႒၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး Shamshad Akhtar ၊ အိမ္ရွင္ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Don Pramudwinai နွင္႔ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။


အစည္းအေဝးတြင္၊ ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဆက္တိုက္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေနာက္ခံ၌ မညီမွ်မႈ ဟူေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အားျဖင္႔     အေခ်တင္ေျပာဆိုသည္႔အျပင္၊ ဘက္ေပါင္းစံုဝါဒနွင္႔ ေရွ႔တန္းသိပၸံနည္းပညာစသည္႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ