ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လီေခ႔ခ်န္သည္ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု

2018-05-15 16:27:59

    ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္သည္ ပီကင္းျမိဳ႔၌ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္ေနေသာ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရိုလီႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ “Belt and Road” အဆိုျပဳခ်က္ျဖင္႔ ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိႏိုင္ငံႏွင္႔မဟာဗ်ဴဟာဆက္္ဆံမႈကိုဖြံ႔ျဖိဳးေစျပီး အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးစသည္႔ နယ္ပယ္မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ရိုလီက ထရီနီဒက္နွင္႔တုိဘာဂုိႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူကို စြဲကိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ