ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လူငယ္မ်ားအား စကား မွာၾကား

2018-05-03 09:46:23

ေမလ ၄ ရက္ လူငယ္မ်ားေန႔နွင္႔ ပီကင္းတကၠသုိလ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၁၂၀ ျပည္႔ ေရာက္ခါနီး အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပီကင္း တကၠသုိလ္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကည္႔ရႈခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စား၊ ပီကင္း တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပီကင္း တကၠသုိလ္မွ ဘဲြ႔ရသူမ်ား၊ တစ္ျပည္လုံးရွိ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ လူငယ္မ်ား၊ လူငယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား နႈတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ လူငယ္မ်ား အေနနွင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေရွ႕ေျပးမ်ား ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ နုိင္ငံေတာ္နွင္႔ အမ်ိဳးသား၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ား အေနနွင္႔ ဆုိရွယ္လစ္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္သူနွင္႔ ဆက္ခံသူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေရး ျဖစ္သည္႔ အရင္းခံ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားေသာ လူရည္ခၽြန္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေရး စနစ္ ျဖစ္တည္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ