ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေဆြးေႏြးပဲြ ၾကီးမႉး က်င္းပ

2018-04-27 09:46:45
1270145_201804271345376228600.jpg

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က ဟူေပျပည္နယ္ ဝူဟန္႔ျမိဳ႔၌ ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၾကီးမႉးက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ေခတ္သစ္တြင္ ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ တြန္းအားေပးစဥ္၌ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အေတြးအေခၚသစ္၊ တည္ျငိမ္မႈထဲတြင္ တုိးတက္မႈ ရွာၾကံျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရးမူကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး စီးပြါးေရး အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ တုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္သည္ တရုတ္ျပည္ အေရွ႕၊ အလယ္၊ အေနာက္ပုိင္း ေဒသမွ ျပည္နယ္နွင္႔ ဗဟုိမွ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာျမိဳ႔ ၁၁ ခု ဖုံးလႊမ္းျပီး၊ လူဦးေရနွင္႔ စီးပြါးေရး ပမာဏ နွစ္ခုစလုံးမွာ တစ္ျပည္လုံး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ