ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္စစ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားက မေလးရွား အာရွ ကာကြယ္ေရးျပပြဲတြင္ ျပသ

2018-04-17 14:55:58

    ၄ရက္ၾကာ က်င္းပမည္႔ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ မေလးရွား အာရွ ကာကြယ္ေရးျပပြဲကုိ ဧျပီလ ၁၆ရက္ေန႔က ကြာလာလန္ဘူျမိဳ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး သိပၸံနည္းပညာ စက္မႈလုပ္ငန္းဗ်ဴရုိက ကုမၸဏီ၅ခုကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသ ကာ တရုတ္စစ္ေရးစက္မႈ သိပၸံနည္းပညာ သုေတသနျပဳေရး ႏွင္႔ ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

    တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပခန္းေနရာ၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း မီတာ၄၀၀ရွိေၾကာင္း၊ ပါဝင္ျပသၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပံုစံ၊ ဇယား ႏွင္႔ ဗီဒီယုိနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ တရုတ္ နည္းပညာ ႏွင္႔ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ