ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္၏ပထမသံုးလပတ္အတြင္း ျပည္ပ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ၂၄.၁ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာ

2018-04-17 13:43:26

ယခုႏွစ္ပထမသံုးလပတ္အတြင္း တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ၁၄၀မွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၂၀၂၃ခုအား ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅.၅ဘီလီယံရွိျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ကာလကထက္ ၂၄ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာကာ ၅လဆက္တိုက္တိုးတက္လာေၾကာင္း တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌါနမွ သတင္းကို ကိုးကား၍စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာစာရင္းအရ ယခုႏွစ္ပထမသံုးလပတ္အတြင္း တရုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ Belt & Roadတစ္ဝွမ္းမွ ႏိုင္ငံ၅၂ႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆၁ဘီလီယံရွိျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ကာလကထက္ ၂၂.၄ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ