ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွင္ဇိုအာေဘးသည္၊ ဝမ္ယိနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

2018-04-17 12:31:14

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တုိက်ိဳျမိဳ႔ေတာ္၌ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိနွင္႔ ေတြ႔ဆံု နႈတ္ဆက္ခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ၌ ဝမ္ယိက တရုတ္နွင္႔ဂ်ပန္တို႔သည္၊ အေရးၾကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ႔သည္႔ နွစ္မ်ားအတြင္း ၂ နိုင္ငံဆက္ဆံမႈသည္၊ အဆင္မေျပမႈ  မ်ားစြာ  ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔သျဖင္႔၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ေစခဲ႔ ေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ႔သည္႔တစ္နွစ္အတြင္း၊ တရုတ္-ဂ်ပန္ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္  ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခ်က္မ်ားျပခဲ႔ျခင္းအေပၚ တရုတ္ဘက္က အေလးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။


ရွင္ဇိုအာေဘးကလည္း ဂ်ပန္အေနနွင္႔ တရုတ္နွင္႔ဆက္ဆံမႈအေပၚ အလြန္ အေရးထားေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္-တရုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ေျမာက္နွစ္ကို အခြင္႔ေကာင္းအျဖစ္ ယူျပီး၊ ၂ နိုင္ငံဆက္ဆံမႈ ဘက္စံု ေကာင္းမြန္ ေစေရး၊ ထိပ္သီးမ်ားေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တြန္းအားေပးကား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးဆက္ဆံမႈမူေဘာင္အတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ