ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဇက္တီအီးကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေရးယူျခင္းအေပၚ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံု႔ျပန္

2018-04-17 11:06:24

ဇက္တီအီး သတင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီကို တင္ပုိ႔မႈအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို က်င္႔သံုးရန္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္ကို ရည္စူးၿပီး တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက ယင္းကိစၥကို အေလးထားၿပီး တရုတ္ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္အခြင္႔အေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အခ်ိန္မေရြးက်င္႔သံုးရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ