ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပထမ သုံးလအတြင္း တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အရွိန္ေကာင္းမြန္စြာ ဝင္ေငြ တုိးလာ

2018-04-17 10:03:04

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဓနဥစၥာ ၾကီးၾကပ္ စီမံေရး ေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက၊ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ ဗဟုိ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မွု ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၆၄၀၀ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၈ ႔၇ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ မတ္လ အတြင္း အျမတ္အစြန္း ပမာဏမွာ ၁၇ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာျပီး သမုိင္း စံခ်ိန္သစ္ တင္နုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သုံးလအတြင္း ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အခြန္ ေပးေဆာင္မွု ပမာဏမွာ ယြမ္ ၅၈၇ ဘီလီယံ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၀ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ