ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ နုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရွ႔ေမွာက္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိ

2018-04-17 09:23:51

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အသစ္သည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်ံဳးနန္ဟုိင္၌ နုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရွ႔ေမွာက္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိပဲြကုိ ၾကပ္မတ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

မၾကာမီက ျပင္ဆင္ထားေသာ နုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ အထိ နုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီမွ တာဝန္ ခန္႔အပ္ေသာ ဌန ၄၂ ခုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ၉၂ ဦးတုိ႔သည္ ဥေပဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေရွ႔ေမွာက္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိရေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ