ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ျပပြဲ မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပ

2018-04-16 12:49:35

    တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ျပပြဲ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ မၾကာခင္က ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟိုခ်ီမင္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

    ယခုအၾကိမ္မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ဗီယက္နမ္ဆုိင္ရာ တရုတ္သံရံုးစီးပြားေရးရံုးဌာန၊ ဟုိခ်ီမင္ဆုိင္ရာ တရုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ စက္မႈကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ထြန္းအားေပးမႈဗ်ဴရုိတုိ႔က ပူးတြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟုိခ်ီမင္ျမိဳ႔ရွိ အေရးၾကီး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ၃၀ေက်ာ္ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္မီဒီယာဌာန ၃၀မွ ကုိယ္လွယ္စားမ်ားသည္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။

    ယခုအၾကိမ္ျပပြဲက်င္းပျခင္းျဖင္႔ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ကုန္သြယ္ေရး ညီမွ်စြာ၊ တည္ျငိမ္စြာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ထြန္းအားေပးႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အေရးၾကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖာင္းသစ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ အစုိးရအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ