ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၄၀အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္ မ်ားစြာ ရရိွ

2018-04-16 10:33:00

ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အေမရိကန္ အာရွအသင္းေပၚလစီ သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး Kenvin Ruddက လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ မူဝါဒကို က်င္႔သံုးၿပီး ေအာင္က်ဳိးရလဒ္ မ်ားစြာ ရရိွခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းအနက္ အထူးခၽြန္ဆံုး ေအာင္က်ဳိးရလဒ္တစ္ရပ္သည္ တရုတ္ျပည္သူျပည္သား သန္းေပါင္း ၃-၄-၅ ရာတို႔ကို ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္ေစခဲ႔ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ