ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး

2018-04-12 09:26:24

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး

    ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဟုိင္နန္ ျပည္နယ္ ပုိေအာ္ျမိဳ႔ နုိင္ငံေတာ္ ဧည္႔ေဂဟာ၌ ပုိေအာ္ အာရွ ဖုိရမ္ လက္ရွိ ေကာင္စီ ဥကၠ႒နွင္႔ ဥကၠ႒ေလာင္းတုိ႔နွင္႔ ေတြ႔ဆုံသည္႔အျပင္ ဖုိရမ္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔လည္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

    ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုသည္ ျပီးေျမာက္ခ်ိန္ ဟူ၍ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ျခင္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း ရပ္စဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဖြင္႔ထားေသာ တံခါးကုိ ပိတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားကုိ အတူ စီးၾကရန္၊ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ မွ်ေဝ ခံစားၾကရန္ ၾကိဳဆုိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

    ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ၊ ထုိင္ဝမ္ အပါအဝင္ တရုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၆ ဦး၊ အာရွ နုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၁ ဦး၊ ဥေရာပနွင္႔ အေမရိကန္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၄ ဦး အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၁ ဦးတုိ႔သည္ ယခုအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ