ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဓာတုလက္နက္ပိတ္ပင္ေရးအဖြဲ႔သည္ အီရတ္ႏိုင္ငံဓာတုလက္နက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ေတာမနာျပဳ

2018-03-14 15:24:19

ဌါနခ်ဳပ္ရံုးကိုေဟာ္လန္ႏိုင္ငံဟိတ္ျမိဳ႔၌ ထားရွိေသာ ဓာတုလက္နက္ပိတ္ပင္ေရးအဖြဲ႔သည္ ယခုလ၁၃ရက္ေန႔က သတင္းျပန္တမ္းတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ၊ ဓာတုလက္နက္ပိတ္ပင္ေရးအဖြဲ႔ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ ယိုဇူမိုက်ဴက အီရတ္ ဓာတုလက္နက္ ဘက္စံုဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းကို ေထာမနာျပဳေၾကာင္းေၾကညာခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရပါသည္။

ဓာတုလက္နက္ပိတ္ပင္ေရး စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာတည္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာႏိုင္ငံ ၁၉၂ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း၊ ဓာတုလက္နက္ပိတ္ပင္ေရးအဖြဲ၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင္႔ ကမၻာေပၚတြင္ မွတ္ပံုတငဓာတုလက္နက္စုစုေပါင္း၏ ၉၆ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖ်က္ဆီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ