ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၾသစေၾတးလ်ပညာရွင္သံုးသပ္

2018-03-14 14:49:15

တရုတ္ျပည္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိ္ုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးအေပၚ ၾသစေၾတးလ်မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တရုတ္ေရးရာ ေလ့လာသူမ်ားက မ်ားစြာအာရံုစိုက္ေနၾကပါသည္။

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳျပဌာ႒္းခဲ့ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို အာမခံေပးသည့္အျပင္ တရုတ္စီးပြားေရး တည္ျငိမ္စြာ ဆက္တိုက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်မွ တရုတ္ေရးရာေလ့လာသူ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒပညာရွင္ Bill White က ယူဆသည္ဟု စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ