ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေပၚ တရုတ္ NPCႏွင္႔ CPPCC အစည္းအေဝး အာရံုစုိက္

2018-03-14 14:32:30

    ယခုႏွစ္ တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဘက္စံု နည္းယူ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးကို စူးစမ္းေလ႔လာကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္မွ သတင္းအရ သိရသည္။

    ယခုရက္မ်ားတြင္ က်င္းပေနေသာ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးႏွင္႔ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားစြာက စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ ေရးကို ေဇာက္ခ် တြန္းအားေပးၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ေနသည္ႏွင္႔ အမွ် တရုတ္ျပည္တြင္ ဘက္စံု တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးေနေသာ အေျခအေနသစ္ အရွိန္ျမင္႔ ျဖစ္တည္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    တရုတ္ျပည္တြင္း ပထမဆံုး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက တည္ေဆာက္ၿပီး စတင္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွန္ဟိုင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ စနစ္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ ၁၀၀ေက်ာ္ကို တစ္ၿမိဳ႕လံုးႏွင္႔ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျဖန္႔ခ်ိက်င္႔သံုးလာေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ