ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ CPPCC အဖဲြ႔ဝင္ ပန္ၾကား

2018-03-14 10:36:41

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ရာ တံခါးပြင္႔အေျခအေနသစ္ ဘက္စံုတည္ေထာင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လြတ္လပ္ေရးႏွင္႔ အဆင္ေျပေရးကို တြန္းအားေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္၊ တရုတ္ ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ကြမ္ရီွးဌာနခဲြ ဒုဥကၠ႒၊ ကြမ္ရီွး ဘ႑ာေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရွာ႔ေဖးက မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္႔ အေျခအေနထက္ ေႏွးေကြးေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မိမိသည္ အဆိုျပဳခ်က္ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ