ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဘက္စံု က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီ ထူေထာင္မည္

2018-03-14 10:36:14

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူၾကမ္းကို ၾကားနာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းမူၾကမ္းတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မတီအစား ႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရး ေကာ္မတီကို ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တြန္းအားေပးေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ