ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းနွင္႔ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီလုပ္ငန္းဌာနမ်ားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းမ်ား တရုတ္ျပည္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းအေပၚ ဗီယက္နမ္ မီဒီယာက တန္ဖိုးထားခ်ီးက်ဴး

2018-03-14 10:34:23

ယခုရက္မ်ားအတြင္းက်င္းပလ်က္ရွိသည္႔ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ အဓိကမီဒီယာမ်ားက အလြန္အာရံုစိုက္ၾကျပီး၊ တရုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းနွင္႔ နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီလုပ္ငန္းဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္းနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ တန္ဖိုးထားခ်ီးက်ဴးခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။


 ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္  Nhan Dan သတင္းစာ ဝက္ဆိုက္တြင္ (တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း)ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ ယခုအၾကိမ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္၊ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိျပီး၊ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ ခ်တ္မွတ္ခဲ႔သည္႔ အေရးၾကီးသေဘာတရား နွင္႔ မူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လက္ေတြ႔က် ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ