ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

မင္႔စကက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ဥေရာပသမဂၢဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပး

2018-03-13 14:34:39

ဥေရာပသမဂၢသည္ မင့္စကက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူကရိန္ႏိုင္ငံတြင္ခရီးလွည့္လည္ေနေသာ ဥေရာပသမဂၢသံတမန္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး ေပၚလစီအဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္ မိုဂယ္ရီနီက ယမန္ေန႔ ၁၂ ရက္ေန႔က ကီးယက္ျမိဳ႔ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ