ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ၾသစေၾတးလ်-အာဆီယံ အထူး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ ဟုန္စိန္ တက္ေရာက္မည္

2018-03-13 12:51:49

    ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္စိန္သည္ အစုိးရအဆင္႔ျမင္႔ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ၾသစေၾတးလ်- အာဆီယံ အထူး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟု၊ တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

    အဆုိပါထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏မူေဘာင္အတြင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟုန္စိန္သည္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ လက္တြဲျပီး ႏုိင္ငံတက အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ