ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး

2018-03-08 09:43:38

ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး၏ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊  ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသည္ အေရးအၾကီးဆုံး တာဝန္ ျဖစ္ျပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္သည္ အေရးအၾကီးဆုံး အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးသည္ အေရးအၾကီးဆုံး တြန္းအား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္အား ေတာင္႔တင္း လုိပါက ဆန္းသစ္တီထြင္မွုကုိ အားကုိးရျပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မွုမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကုိ အားကုိးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား မူဝါဒနွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စနစ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု၏ အဓိက နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ