ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ ပါတီစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုစနစ္ ဆန္းသစ္ျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ပါတီမ်ား၏ နုိင္ငံေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ကုိးကားဖြယ္ရာ ဖန္တီးေပးနုိင္

2018-03-07 09:24:40

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ပီကင္း၌ က်င္းပေနသည္။ ဒီမုိကေရစီ ပါတီမ်ား ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက၊ တရုတ္ျပည္၏ နုိင္ငံစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ ဆန္းသစ္ျခင္းနွင္႔ တုိးတက္ျခင္းသည္ နုိင္ငံအခ်ဳိ႔အား တရုတ္ နုိင္ငံေရး ပါတီစနစ္ ဆုိင္ရာ အသြင္ပုံစံသစ္နွင္႔ နုိင္ငံေရးပါတီ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမွုဆုိင္ရာ အသြင္ပုံစံသစ္ကုိ နားလည္ သိရွိ လာေစပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ပါတီမ်ား၏ နုိင္ငံေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ကုိးကားဖြယ္ရာ ဖန္တီးေပးနုိင္ေၾကာင္း ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား ခဲ႔ၾကပါသည္။

တရုတ္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီမ်ား၏ အေျခခံ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ နုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ တာဝန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ