ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဘီလ္ဂိတ္ႏွင္႔ဇနီးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေၾကညာစာထုတ္ျပန္

2018-02-14 14:55:17

   ယမန္ေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔က ဘီလ္ဂိတ္ႏွင္႔ဇနီးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေၾကညာစာကို ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ရာ ဂိတ္္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တရုတ္ႏုိ္င္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္မွ နည္းပညာႏွင္႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အျခားႏုိင္ငံမွ ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ရန္ ကူညီေထာက္ပ႔ံမည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ