ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာဆုိင္ရာႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစနစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္အစည္းအေဝးကို မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-02-14 14:54:09

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစနစ္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး BCM ကို ယမန္ေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ ၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုဝန္ႀကီးခုန္ရႊမ္ယုတ္ ႏွင္႔ ဖိလစ္ပို္င္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒဆိုင္ရာ ဒုဝန္ႀကီးမာနာလုိတုိ႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို အသီးသီးဦးေဆာင္ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္တုိ႔က ယခုအႀကိမ္အစည္းအေဝးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ညွိႏႈိင္းေရးစနစ္သည္ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တည္ၿငိမ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ