ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို အားေပး ၾကည္႔ရႈ_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို အားေပး ၾကည္႔ရႈ

2018-02-14 14:00:19

     တရုတ္ရုိးရာပြဲေတာ္ျဖစ္သည္႔ ေႏြဦးပြဲေတာ္ က်ေရာက္ေတာ႔မည္႔အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ စစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ လုိရင္းသေဘာ ႏွင္႔ ဗဟုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝး၊ ဗဟုိေက်းရြာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး လုိရင္းသေဘာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳကာ တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ၾကည္႔ရႈအားေပးခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရသည္။

   ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လ်န္ရွန္ ယီလူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခြဲ၊ အာပါ႔ဇန္႔လူမ်ိဳးခ်န္လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခြဲ၊ ခ်င္တူးၿမိဳ႕ စသည္႔ေဒသသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်းရြာ၊ လုပ္ငန္းဌာန၊ လူေနရပ္ကြက္သို႔ နက္ရႈိင္းစြာ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈကာ တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ အေလးဂရုျပဳမႈကို ေပးပို႔၍ ယင္းအခြင္႔ကိုယူၿပီး တစ္ျပည္လံုးညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအား ႏွစ္သစ္ဆုမြန္္ေကာင္းေတာင္းခဲ႔သည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ