ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္မွ ႏိုင္ငံတကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး တိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔သို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္း

2018-02-14 12:03:35

    ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေရာမျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ ၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး တိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ(South-south Cooperation) ႏွင့္ တတိယတစ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရန္ပံုေငြကိို တည္ေထာင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀သန္းႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီသည့္ တရုတ္ယြမ္ေငြကို လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ