ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္း ေမလတြင္ ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

2018-02-13 16:10:43

    အင္​ဒို​နီး​ရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ အစုိးရအမိန္႔ႏွင္႔ ေျမယာငွါးသံုးျခင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ ့ရ၍ စီမံကိန္း​တိုး​တက္​မႈ ေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကာလတြင္ အင္​ဒို​နီး​ရွားအဏၰဝါေရးရာ စီ​မံ​ခန္႔​ခြဲ​မႈဝန္ႀကီးဌါနက ေျမယာငွါးသံုးျခင္း ျပႆနာကို အခ်ိန္တုိအတြင္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းျပီး အင္​ဒို​နီး​ရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု အင္ဒုိနီးရွား Guo Ji Ri Bao သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ကိုးကား၍ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနဝက္ဆုိက္တြင္ ေဖၚျပပါသည္။

    အင္​ဒို​နီး​ရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္းျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္း စီမံကိန္းရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၅၉၀၀ရိွၿပီး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႔ရ၍ ၂ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ