ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ထိုင္းသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္

2018-02-13 15:21:30

    ထိုင္းကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး စြန္တီရတ္က မၾကာခင္က လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနအား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၏ စတုတၳအဆင္႔ လုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပးၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ