ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈ

2018-02-13 15:17:08

    တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က စီခၽြမ္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔က ဝင္႔ခၽြမ္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈႀကီး၏ ဗဟိုခ်က္ေဒသ ျဖစ္သည့္ ယင္႔ရိႈ႕ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အၿပီး ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ျပန္လည္ထူေထာင္မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ကြင္းဆင္းေလ႔လာၾကည့္ရႈခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ”တရုတ္ ျပည္ယဥ္ေက်းမႈ စံနမူနာ ျပသမႈ ေက်းရြာ”ဆု ရရွိသည့္ ခ်င္တူးၿမိဳ႕ ပီဒူ-ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ က်န္႔ခ်ီ-ရြာတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈၿပီး က်န္႔ခ်ီ-ရြာ ရရွိခဲ႔ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ႔သည့္အျပင္၊ ဝမ္းဝခါးလွျဖစ္ေရးႏွင္႔ ဘက္စံု အေတာ္အတန္ ခ်မ္းသာ သည့္လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးလွ်င္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    က်န္႔ခ်ီ-ရြာသည္ ”တရုတ္ ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈ စံနမူနာ ျပသမႈ ေက်းရြာ”ဆု၊ ”ေက်းရြာ သစ္တည္ေဆာက္ေရး စံနမူနာ ျပသမႈ ေက်းရြာ”ဆုႏွင္႔ ”စုေပါင္းစီးပြားေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည့္ ဆယ္ရြာ”ဆု ရရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ က်န္႔ခ်ီ-ရြာ၏ စုေပါင္း စီးပြားေရး ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ေငြ ၄သန္း၆သိန္း၂ေသာင္းရွိၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ေငြ ၂ေသာင္း၆ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

    ရွီက်င္႔ဖိန္က က်န္႔ခ်ီ-ရြာတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈရာ၌ တစ္ဖက္က စည္ပင္သာယာသည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ကေတာ႔ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ ေက်းရြာမ်ား ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္သင္႔ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈသာ မကဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ