ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၇၇ႏိုင္ငံအုပ္စုႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု ကူတယ္ရက္စ္ ခ်ီးက်ဴး

2018-01-13 16:23:13

    ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကူတယ္ရက္စ္က ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးႏွင္႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ရင္ဆိုင္ေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၇၇ႏိုင္ငံအုပ္စုႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ