ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ျဗိတိန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကင္ေမရြန္းနွင္႔ ေတြ႔ဆံု

2018-01-12 10:38:07

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည္႔ ျဗိတိန္နိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကင္ေမရြန္းနွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ ရာ၊ တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ ျဗိတိန္နွင္႔အတူ၊  Belt and Road အဆိုိုျပဳခ်က္မူေဘာင္အတြင္း အတိုင္းအတာပိုမိုၾကီးမား၍ အဆင္႔အတန္းပိုမိုျမင္႔မားကာ ပိုမိုနက္ရွိဳင္းစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံမႈေရရွည္တည္ျငိမ္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ တြန္းအားေပးလို ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ကေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ရွီက်င္႔ဖိ္န္က၊ လက္ရွိ တရုတ္နွင္႔ ျဗိတိန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ သြားလာမႈမ်ားလာျခင္း၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိပူးေပါင္းဆာင္ရြက္မႈ အဆက္ မျပတ္နက္ရွိဳင္း လာျခင္းနွင္႔ လူမႈယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရး တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပား လာျခင္းတို႔သည္၊ နွစ္နိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္တိက်ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ခဲ႔ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။


ကင္ေမရြန္းက Belt and Road အဆိုိုျပဳခ်က္သည္၊ ျဗိတိန္-တရုတ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရးအတြက္ အခြင္႔အခါသစ္မ်ားဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ ဟု သတင္းအရသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ