ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယား အဖုိးတန္ သစ္ပင္မ်ိဳး မ်ိဳးပြါးစခန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

2018-01-12 09:32:24

တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယား နုိင္ငံတုိ႔သည္ ဆန္စပါး သုေတသနျပဳ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ ကေမၻာဒီးယား၌ အဖုိးတန္ သစ္ပင္မ်ိဳး မ်ိဳးပြါးစခန္း တည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဝူၾကည္႔မင္က၊ တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔သည္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ အျပန္အလွန္ ျဖည္႔စြက္နုိင္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ