ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ ေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ား စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ တြန္းအားေပးမည္ဟု သံအမတ္ၾကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း ဆုိ

2018-01-09 09:05:28

တရုတ္နုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီး ဦးသစ္လင္းအုန္းက၊ လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ ေဒသတြင္းနုိင္ငံမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ျပီး စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွုကုိ တြန္းအားေပး ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာမီက စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး သံအမတ္ၾကီး ဦးသစ္လင္းအုန္းက၊ နွစ္နုိင္ငံ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးေသာ ဆက္ဆံမွု အေျခခံေပၚတြင္ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင္႔ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွုသည္ ဆက္လက္ ခုိင္ျမဲ တုိးတက္သြားမည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ့ရွင္း)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ