ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသငယ္ အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထူးျခားခ်က္သစ္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစ

2018-01-08 14:51:05

    လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ပင္လယ္ထဲသို႔ စီးဆင္းေၾကာင္း၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ တေလွ်ာက္လံုးရွိ ၆ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္ျမစ္တည္းေရ ေသာက္ၿပီး ၆ႏိုင္ငံတို႔၏ ကံၾကမၼာမ်ားသည္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပေသာ အာရွ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ေရာ၊ ေဒသတြင္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာ ယာေရး တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ပါ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပခဲ႔ေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ႂကြေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသငယ္ အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထူးျခားခ်က္သစ္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း၊ ၄င္းထူးျခားခ်က္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုရွိျခင္း၊ သက္ညွာေထာက္ ထားမႈရွိျခင္း၊ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈ ရွိျခင္းႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳလုပ္ျခင္းစသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ