ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ႏွင့္ စီအာအုိင္ ဒုတိယဥကၠဌ Mr.Hu Bangsheng တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

2017-12-07 17:11:24

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ႏွင့္ စီအာအုိင္ ဒုတိယဥကၠဌ Mr.Hu Bangsheng တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ႏွင့္ စီအာအုိင္အသံလႊင္႔ဌာန ဒုတိယဥကၠဌ Mr.Hu Bangsheng တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းျမိဳ႔ရွိ စီအာအုိင္ အသံလႊင့္ဌာနတြင္ ေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မီဒီယာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာက႑ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ႏွင့္ စီအာအုိင္ ဒုတိယဥကၠဌ Mr.Hu Bangsheng တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

    ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေက်ာ္ ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရး ဦးစီးဌာမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွသတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးစင္တာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. An Xiaoyu တို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ