ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ဂ်ီဒီပီမွ ၇.၃ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါရွိ

2017-12-07 16:00:20

အင္ဒိုနီးရွားဘ႑ေရးဝန္ၾကီးSri Mulyaniက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနျပီး ယခုရရွိသည္႔စာရင္းအရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသည္ ဂ်ီဒီပီ၏၇.၃ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပါရွိေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းမၾကာမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌါန၏ဝက္ဆိုက္မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ