ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ျပင္သစ္ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ရပ္စဲ

2017-12-06 16:42:28

    ဖိလစ္ပိုင္အစားအစာႏွင္႔ေဆးဝါးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ျပင္သစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Sanofi Pasteur ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္း ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းကိုခ်က္ခ်င္း.ယယီ ရပ္စဲရန္ ေတာင္ဆိုေၾကာင္း ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က အေရးေပၚအမိန္႔ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း၊ Sanofi Pasteur သည္ ဤကမၻာ႔ပထမ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္ဟု မၾကာမီရက္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ