ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ လိုလားေၾကာင္းကို RCEP ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ျပသ

2017-11-15 12:04:21

ေဒသတြင္း ဘက္စံု စီးပြားေရး မိတ္ဘက္ဆက္ဆံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (RCEP) ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေဝးသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ RCEP ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးစနစ္ စတင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ RCEP ဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔အေနႏွင္႔ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိႈက္လဲွေသာ ဆႏၵကို ျပသေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

RCEP ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အိႏိၵယစသည္႔ ေဆြးေႏြးဘက္ ၆ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ RCEP ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အလတ္စားႏွင္႔ အေသးစား ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊ စီးပြားေရး နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကုန္စည္ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးစသည္႔ နယ္ပယ္ ၁၀ ခုေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ