ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လီေခ႔ခ်န္သည္ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝ တက္ေရာက္

2017-11-14 14:53:28

တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဖိလစ္ပုိင္ နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးစင္တာ၌ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ အာဆီယံနွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ လီေခ႔ခ်န္က၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီမွုမ်ားကုိ တဆင္႔တုိး အားျဖည္႔ျပီး ေဒသတြင္း တေျပးညီ ျဖစ္ေရးကုိ ေထာက္ခံရန္နွင္႔ အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္းကုိ တြန္းအားေပးရန္ အခ်က္မ်ား ျပသနုိင္မည္ဟု တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္သည္ အဆုိျပဳခ်က္ ၆ ရပ္ကုိ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔မွာ ကုန္သြယ္မွု လြတ္လပ္ေရးနွင္႔ အဆင္ေျပေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနွင္႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးခ်ဲ႔ရန္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အားျဖည္႔ရန္၊ ေငြေၾကး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွဳင္းေစရန္၊ ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးရန္နွင္႔ လူမွုေရး၊ ယဥ္ေက်းမွု ကူးလူးဖလွယ္မွုု တုိးျမွင္႔ရန္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္အးေဝးတြင္၊ ၁၀+၃ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ လုံျခံဳဖူလုံမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေၾကညာစာတမ္းနွင္႔ ၁၀+၃ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နွစ္ ၂၀ ျပည္႔ မနီလာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ