ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

2017-11-11 20:52:34

ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဒါနမ္ျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု က႑သစ္ကုိ လက္တဲြ ဖြင္႔လွစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ ဦးလည္မသုန္ တုိးျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ညွာေထာက္ထားမွု ပါရွိေသာ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တက္ၾကြစြာ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု၏ အနက္သေဘာ ေပါၾကြယ္လာေအာင္ အဆက္မျပတ္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလုံး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးသစ္ကုိ ဦးစီး ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ စြမ္းအားသစ္ကုိ ဖန္တီးျပီး အတူ မွ်ေဝ ခံစားေသာ အနာဂတ္ကုိ ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးကုိ စဲြစဲြျမဲမဲ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး အရွိန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစြမ္းအားကုိ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ ဦးလည္မသုန္ တုိးျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အလားအလာကုိ ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ညွာေထာက္ထားမွု ပါရွိေသာ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တက္ၾကြစြာ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြါး ပုိမုိ ခံစားေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု၏ အနက္သေဘာ ေပါၾကြယ္လာေအာင္ အဆက္မျပတ္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအပက္အဖဲြ႔ စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔နွင္႔ အတူ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး အေျခအေန အလြတ္သေဘာ ေဆြးေနြးပဲြသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အေျခအေနကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ကမၻာ႔ စီးပြါးေရးနွင္႔ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ တရုတ္ျပည္၏ အျမင္မ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ