အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္ေရးကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို တရုတ္ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီခ်ဳပ္ဆို_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္ေရးကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို တရုတ္ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီခ်ဳပ္ဆို

2017-10-12 15:24:40

    တရုတ္တည္ေဆာက္ေရးအစုစပ္ကုမၸဏီႏွင္႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေနအိမ္၊ အမ်ားျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ျမိဳ႔ျပတည္ေဆာက္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔သည္ အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္ အသစ္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာဇုန္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔စလ်ဥ္းေသာ အေထြေထြ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမိဳ႔ေတာ္အသစ္စီမံကိန္းဇုန္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသမၼတ စီစီ၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး စံုအိုင္ေကာ္တို႔က ယင္းခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ