၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပရန္ု ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾက_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပရန္ု ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾက

2017-10-12 14:47:03

    ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံကို ပီကင္း တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားက မ်ားစြာ အာရံုစိုက္ၾကျပီး ယခုအၾကိမ္ အေထြေထြညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပရန္လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ဟု စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ