ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနဆိုင္ရာ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနဆိုင္ရာ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

2017-10-12 14:33:52

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဟြာခြ်န္းယဥ္က၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေစာလ်င္ေကာင္းမြန္စြာ ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္၊ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည္႔ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရသိရသည္။

ဟြာခြ်န္းယဥ္က၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေစာလ်င္ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းျပီး၊ စစ္မီးမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ ျငိမ္းသြားေစကာ၊ အျပစ္ကင္းမဲ႔သူမ်ားအား ဆက္မထိခိုက္ေစရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။


 

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ