တရုတ္ျပည္၏ နုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ေရာင္းဝယ္မွု အားျဖည္႔ေန_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္၏ နုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ေရာင္းဝယ္မွု အားျဖည္႔ေန

2017-10-05 08:24:33

လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္နုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွုမွာ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ လာေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ အင္တာနက္ ကုန္သြယ္မွုဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွုသည္ ကမၻာ႔ဦးစီးေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ အင္တာနက္ လက္လီေရာင္းခ်မွုပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၉၀၀ ခန္႔ ရွိျပီး တစ္ကမၻာလုံး အင္တာနက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွု စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ