ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အင္တာနက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈကို ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ လက္တြဲကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ ပန္ၾကား

2017-09-13 14:27:59

ယခုလ၁၂ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ၂၂ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ တရုတ္ႏွင္႔ခ်က္စသည္႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ တို႔က အင္တာနက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ တရားေရး နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးျပီး ယင္းျပႆနာကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြရွားၾကံလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ