ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ကင္ညာ သမၼတ ကင္ယာတာသည္ သမၼတ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္

2017-08-12 09:03:38

ကင္ညာနုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မတီမွ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ မဲေပးပဲြ မဲေရတြက္မွု ရလဒ္အရ၊ က်ဴဘီလီပါတီမွ သမၼတေလာင္း ျဖစ္သူ၊ လက္ရွိ သမၼတ ကင္ယာတာသည္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနုိင္ ရရွိျပီး သမၼတ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေနာက္ဆုံး မဲေရတြက္မွု ရလဒ္အရ ကင္ယာတာသည္ မဲ ၅၄ ႔၂၇ ရာခုိင္နွုန္း ရရွိခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ