ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အာဆီယံ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းႏွင္႔ Belt & Road အဆိုျပဳခ်က္ ကို ဆက္ႏြယ္ရန္ အာဆီယံ တြန္းအားေပးလို

2017-07-17 17:20:06

အာဆီယံ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ အလွည္႔က် သဘာပတိ အာဆီယံအဖဲြ႔ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Elizabeth P. Buensucesoက အာဆီယံအဖဲြ႔၏ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းႏွင္႔ Belt & Road အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကို ဆက္ႏြယ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံအဖဲြ႔သည္ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရးဘဏ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံစံု ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ