ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူလူထု၏ ဝင္ေငြ တုိးနွုန္းသည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းထက္ ပုိမ်ား

2017-07-17 14:52:34

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းအတြင္း တစ္ျပည္လုံး ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသားတင္ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ၁၂၉၃၂ ယြမ္ ျဖစ္ျပီး ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း ျဖစ္သည္႔ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းထက္ ၀ ႔၄ ရာခုိင္နွုန္း ပုိမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလပတ္ အျပီးတြင္ ျပည္သူျပည္သား၏ ဝင္ေငြ တုိးနွုန္းသည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ