ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ

2017-07-17 14:50:47

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၃၈၁၄၉ ဘီလီယံ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လုံး ပုံေငြဓနဥစၥာ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ ယြမ္ ၂၈၀၆၀ ႔၅ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း၊ စားသုံးကုန္ လက္လီေရာင္းခ်မွု စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၁၇၂၃၆ ႔၉ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ